Leerlingenvervoer

Kinderen hebben recht op onderwijs dat bij hen past. Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig of niet onder begeleiding van ouders/verzorgers van en naar een basisschool, speciale school voor basisonderwijs, of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen reizen. Taxi Korthout Midden-Brabant zorgt dat dit vervoer prettig verloopt voor alle betrokkenen met veilige vervoermiddelen. Onze vriendelijke, deskundige chauffeurs komen op tijd en zetten blije kinderen thuis of op school af.  

De gemeente regelt het leerlingenvervoer. De gemeente bepaalt ook of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Daarbij kijken ze naar de mogelijkheden van het kind zelf en/of de afstand tot de school. In veel gemeentes moet een kind op minstens zes kilometer afstand van school wonen.

In opdracht van de gemeente voert Taxi Korthout Midden-Brabant het leerlingenvervoer uit. We delen uw kind in op een rit met een vaste chauffeur op steeds hetzelfde voertuig. Bij de indeling houden we rekening met de schooltijden, reistijd, eventuele beperkingen en de veiligheid van de leerlingen. Zodra de ritplanning gereed is, komt de chauffeur kennismaken met u en uw kind.  

Leerlingenvervoer vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente heeft hiervoor speciale aanvraagformulieren. U moet de vergoeding ieder jaar opnieuw aanvragen.

Meer weten over leerlingenvervoer? Bel direct 013-4555555 of neem contact op:

 Neem contact op


Zie ook: