Dagbestedingsvervoer

Heeft u een indicatie voor dagbesteding inclusief vervoer? Dan heeft u recht op vervoer van uw woonadres naar de dichtstbijzijnde dagbestedingslocatie. Alle vervoerskosten komen dan voor rekening van de zorgaanbieder. 

Indien u een beperking heeft en voor begeleiding of behandeling naar bijvoorbeeld een zorgboerderij, een activiteitencentrum of een dagcentrum voor volwassenen gaat, dan kunt u het vervoer daar naartoe vergoed krijgen. Het moet wel gaan om medisch noodzakelijk vervoer. Dat betekent dat u door uw slechte gezondheid of een beperking gebracht en gehaald moet worden. De zorgaanbieder die de dagbesteding aanbiedt, organiseert het vervoer. Neem voor dagbestedingsvervoer direct contact op met de zorginstelling waar u dagbesteding ontvangt. 

Taxi Korthout Midden-Brabant verzorgt elke werkdag dagbestedingsvervoer van en naar zorginstellingen. We voeren het vervoer uit in overleg met de verschillende zorgaanbieders.

Meer weten over dagbestedingsvervoer? Bel direct 013-4555555 of neem contact op:

 Neem contact op


Zie ook: